ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251
                                               

Грбовец

Селото е сместено во Тиквешијата, меѓу Драдња на североисток и Кесендре на северозапад, на надморска височина од 670 м. Атарот зафаќа површина од 17.5 км 2. Јужната и југоисточната граница го следат текот на Дреновица.

                                               

Гуѓаково

Гуѓаково се наоѓа во крајниот источен дел на прилепско Мариово и Општина Прилеп во долината на реката Црна од нејзината лева страна, во стрмната Скочивирска Клисура. Сместено е на надморска височина од 580 метри во длабокиот и стрмен Кленски Дол ...

                                               

Дабјани

Дабјани се наоѓа во северниот дел на Прилепското Поле. Селото е рамничарско и е сместено на надморска височина од 605 м. Неговиот атар зафаќа површина од 4.5 км 2.

                                               

Двориште (Велешко)

Селото се наоѓа во областа Клепа, меѓу планинските села во југозападниот дел на општината. Седиштето Градско е источно од Двориште, во плодната долина на Вардар.

                                               

Долна Враштица

Селото се наоѓа на северните падини на Смрдеш. Во близина на селото е Горна Враштица. Селото е сместено веднаш над патот кој се движи покрај вештачкото езеро Мантово. Патот покрај езерото Мантово бил изграден во 2013 година, со што општината Конч ...

                                               

Долни Радеш

Селото се наоѓа меѓу планините Смрдеш и Конечка Планина. Се наоѓа на крајбрежјето на вештачкото езеро Мантово. Во 2013 година селото за првпат во своето постоење добило електрична енергија.

                                               

Долно Гратче

Долно Гратче или Долно Градче - поранешно село во Општина Кочани, во областа Осоговија, во околината на градот Кочани. Денес, на местото на селото се наоѓа езерото Гратче.

                                               

Долно Егри

Долно Егри било македонско село. Родови во селото биле: Џолевци 2 куќи, Трпчевци 1 куќи и Србиновци 1 куќа најстари родови во селото, возможно е да се староседелци; Јудовци 2 куќи, Димовци 1 куќа и Трифун 1 куќа не знаат од каде се доселени; Ренд ...

                                               

Долно Оризари (Велешко)

Селото се наоѓа непосредно до реката Тополка на надморска височина од 216 м. Лежи југозападно од градот Велес и не далеку на југоисток од Горно Оризари. Во близина на запад од селото и преку реката е фабриката "Порцеланка".

                                               

Драгожел

Селото Драгожел се наоѓа на 737м надморска висичина. Во селото има многу извори од кои е настаната саматаДрагожелска река која што минува низ селото. Селото Драгожел граничи со висорамнината Витачево од источната страна, а од западната страна со ...

                                               

Држани

Во XIX век Држани било турско село во Радовишката каза на Отоманското Царство. Според статистиката на Васил К’нчов "Македонија. Етнографија и статистика" во 1900 г. Дражејца Дражанци имала 100 жители, сите Турци. Според османистот Димитар Гаџанов ...

                                               

Думановце

Селото се наоѓа од левата страна на Липковска Река, чиј еден дел е потопен од езерото Глажња. Лежи на надморска височина од 580 м Најсеверниот дел на атарот се граничи со Општина Гнилане во Косово.

                                               

Живово

Селото Живово е планинско село. Се наоѓа во областа Мариово. Тоа е сместено на планината Козјак, од десната страна на Црна Река предел познат како Старо Мариово.

                                               

Згрополци

Згрополци - раселено село во Општина Градско, сместено во областа Клепа, во околината на градот Велес. Селото се наоѓа на десниот брег на најголемата македонска река Вардар, а во негова близина се наоѓа и поранешниот индустриски комплекс "Хемиска ...

                                               

Злешево

Злешево се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија. Од најблискиот град Струмица е оддалечен 16 километри. Надморската височина во селото е 480 метри. Селото се граничи со Костурино, Чепели, Раброво, Валандово, Пирава.

                                               

Злокуќани (Битолско)

За други значења видете Злокуќани појаснување Злокуќани - раселено село во Општина Битола, во околината на градот Битола. Сместено во пазувите на Баба Планина, со највисокиот врв Пелистер.

                                               

Капиново

Капиново - село во Општина Чашка. Селото е оддалечено 49 километри југозападно од градот Велес. Околни села се: Папрадиште и Ореше од запад, Нежилово од север, Црешнево и Бистрица од исток, и Богомила од југ.

                                               

Карабуниште

Карабуниште е мало село во сместено во северозападниот дел на Општина Велес од десната страна на реката Вардар на нејзиниот излез од Таорската Клисура, недалеку од вливот на Пчиња во Вардар. Селото е многу мало и е на пат да се расели во него жив ...

                                               

Караџалар

Селото е сместено на јужните падини на Плачковица, северно од Радовиш, меѓу Штурово на југозапад и Чешме Маале на север. Атарот е мошне мал, со површина од 2.5 км 2.

                                               

Кесендре

Селото се наоѓа во областа Раец, западно од Кавадарци. Лежи на рамнината во северното подножје на Кобиларник, лево и високо над долината Курит. Тука се наоѓаат селската чешма и изворот Глава, а нешто подалеку од селото, под отсекот на Бурински Ри ...

                                               

Кичиница

Кичиница - целосно раселено село во Општина Маврово и Ростуше, во областа Горна Река. Целата "рурална средина" на селото е прогласена за културно наследство на Македонија.

                                               

Коњари

Селото се наоѓа во областа Горен Дебар во Западна Македонија. Селото е во Дебарското Поле. Во источниот дел на атарот се наоѓало и некогашното село Сушица.

                                               

Копришница

Копришница е село во Општина Демир Капија, во околината на градот Демир Капија и селото Дрен. Централно место, во инаку одамна напуштеното село, има црквата "Свети Ѓорѓи" која во последните неколку години е обновена. Во нејзиниот состав се изград ...

                                               

Куридере

Селото е сместено југоисточно од Велес, а северозападно од општинското седиште Градско. Низ него тече потокот Карајар, што е воедно името на возвишението северно од селото.

                                               

Кушкулија

Подрачјето околу Кушкулија е населено барем уште од средниот век, за што сведочи некрополата на наоѓалиштето Готен околу 5 км североисточно од селото. Во XIX и XX век Кушкулија било чисто турско село во Радовишката каза на Отоманското Царство. Сп ...

                                               

Лазарополе

Лазарополе - целосно раселено село во Општина Маврово и Ростуше, сместено во областа Мијачија. Сепак, иселеното население од ова село редовно ги одржува своите куќи, така што, селото сега има главно рекреативна функција.

                                               

Лениште

Лениште или Леништа - целосно раселено село во Општина Прилеп од збиен тип, се дели на одавде и оданде маало. Се наоѓа североисточно од Прилеп, десно од патот Прилеп-Кавадарци. Од 1912 година за време на Првата балканска војна селото постепено се ...

                                               

Лесково

Ова е типично планинско и село, сместено на тешко пристапна положба на ридот Илиница. Атарот му зафаќа површина од 8.4 км 2 и лежи на надморска височина од 1.000 м.

                                               

Локов

Селото се наоѓа во областа Малесија, во северниот дел на територијата на Општина Струга, на западните падини на планината Караорман, а чиј атар се допира со вештачкото езеро Глобочица. Селото е планинско, на надморска височина од 1.325 метри. Сел ...

                                               

Мал Габер

Ова мало село се наоѓало во областа Јуруклак, во југозападниот дел на територијата на Општина Карбинци, на југозападните ограноци на планината Плачковица. Селото било ридско, на надморска височина од 550 метри. Од градот Штип е оддалечено 13.5 ки ...

                                               

Мездра

Ова село се наоѓа во областа Овче Поле, во средишниот дел на територијата на Општина Свети Николе, недалеку од градот Свети Николе. Селото е рамничарско, на надморска височина од 330 метри. Мездра се наоѓа во непосредна близина на регионалниот па ...

                                               

Мирче Ацев (село)

Поранешното име на селото е Петрово. Тоа е колонистичка населба формирана од православни Срби доселени во 1922 година од Далмација. До почетокот на Втората светска војна селото нараснало на 28 домаќинства, а имало и свое училиште. Во 1941 година ...

                                               

Митрој Крсти

Селото е Митрој Крсти, се наоѓа расположено на надморска височина од 840 метри. Во околината на селото има многу месности кои се нарекуваат Крстови, а селото е на оддалеченост од 7 километри јужно од градот Гостивар и се наоѓа на стариот пат така ...

                                               

Мичак

Селото е сместено на југозападната падина на планината Плачковица, надморска височина од 1.000 м. Лежи во крајниот југоисточен дел на општината, на границата со Општина Радовиш. Самото село е сместено во една долина, на север од него се издига во ...

                                               

Муратлија

Ова мало село се наоѓало во областа Јуруклак, во југоисточниот дел на територијата на Општина Карбинци, на западните ограноци на планината Плачковица. Селото било планинско, на надморска височина од 940 метри. Селото е сместено помеѓу селата Оџал ...

                                               

Негреновци

Според податоците на бугарскиот етнограф Васил К’нчов "Македонија. Етнографија и статистика" од 1900 година, селото имало 48 Македонци. По податоци на секретарот на егзархијата, Димитар Мишев "La Macédoine et sa Population Chrétienne" во 1905 год ...

                                               

Ново Село (Општина Велес)

Селото е сместено во рамницата на левиот брег на Вардар, меѓу Каратманово на север и Велес на југозапад. Лежи на надморска висина од 400 м. Атарот е мошне мал, со површина од само 1.2 км 2.

                                               

Отешево

Во врска со името на селото, Влоѓимјеж Пјанка пишува дека е посесивно изведено со помош на наставката "-ово" или "-ево" од личното име Хотеш, што се совпаѓа и со преданијатана отешовчани и перовци, кои зборуваат за некогашните браќа Перо и Тешо и ...

                                               

Отуње

Отуње е македонско село. Според истражувањата од 1947 година, родови во селото се: Шурновци или Поројчанци 11 к. доселени се од сега албанското село Порој. Имаат иселеници во Тетово четири семејства, Скопје четири семејства и во Софија две семејс ...

                                               

Пареши

Селото се наоѓа во областа Жупа, на влезот на Центар Жупа. Се протега на падините на планината Стогово, а во подножјето се протега до Дебарско Езеро. Се наоѓа на надморска височина од 460 до 1150 метри.

                                               

Пашаџиково

Пашаџиково се наоѓа на падините на Осоговските Планини и се простира на надморска височина од 850 м. Селскиот атар зафаќа површина од 10.3 км 2. Пашаџиково е поврзано со добра патна инфраструктура со Кочани преку патниот правец Кочани-Пониква. Ок ...

                                               

Петрино

Петрино е дислоцирано село, за негова претходна локација се спомнува дека било во месноста Старо Село, на околу 4км северозападно од денешната локација.

                                               

Плавуш

Селото се наоѓа во областа Бојмија, на северозсападните падини на планината Плавуш, на надморска височина од 500 м. Атарот е доста голем, со површина од 22.6 км 2. Под селото, во западен правец тече Дузлаџик Дере, која на работ од атарот се влева ...

                                               

Поменово

Поменово било македонско село. Според истражувањата од 1967 година, родови во селото биле Староседелци: Ристевци 1 к., Трајковци 1 к., Стевановци 1 к., Божиновци 1 к., Василевци 1 к., Николовци 1 к., Петревци 1 к. и Петревци 1 к. сите ималз мал б ...

                                               

Радња

Радња е македонско село. Според истражувањата од почетокот на 1920-тите, родови во селото се: Доселеници: Велковци 7 к. и Пројчевци 2 к. доселени се во почетокот од XIX век од мариовското село Полчиште. Таму се викале Татаровци ; Стребреновци 12 ...

                                               

’Ржаново (Кавадаречко)

Селото се наоѓа во високиот јужен дел од Општина Кавадарци, а чиј атар се издига високо и се допира со државната гранична линија со Грција. Селото е планинско, на надморска височина од 990 метри. За селото не била водена посебна катастарска евиде ...

                                               

’Ржаново (Струшко)

Името на селото првпат е споменато како "’Ржано" во 1583 година. За името постојат повеќе варијанти од каде потекнува името. од ’Ржан дол или ’Ржана нива, како и придавна форма на ’рж и -ово село; и првобитната форма е ’Ржано, што е супстантивизи ...

                                               

Росоки

Росоки е сместено во западниот дел на Македонија, во јужниот дел на општината Маврово Ростуше. Претставува дел од долнореканскиот крај. До селото води асфалтен пат кој се двои од регионалниот пат Дебар - Гари. Селото е оддалечено 19 километри ист ...

                                               

Свеќани

Во XIX век Свеќани било мало, чисто македонско село во нахијата Азот од Велешката каза на Отоманското Царство. Во "Етнографија на вилаетите Адријанопол, Монастир и Салоника" се вели дека во 1873 г. Свјеќани Sviékyani имало 15 домаќинства со 66 жи ...

                                               

Свиниште

Свиниште - раселено село во Општина Битола, во областа Ѓават-Кол, во околината на градот Битола. По потопувањето на атарот на селото со Стрежевското Езеро во 1980-тите години, единствен остаток од некогашното село е главната селска црква.